Piegāde

Piegāde tiek veikta šādās pilsētās un rajonos:

Pasūtījumi tiek veikti darbadienās no 10:00 līdz 18:00.
Jūs varat izvēlēties piegādes datumu, rajonu un laiku.
Bezmaksas piegāde no 15 EUR.
Ja pasūtījuma summa sastāda mazāk nekā 15 EUR, tad tiek pievienota piegādes summa - 3 EUR.Pamatnoteikumi


Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - ‘Noteikumi’) ir saistītajām pusēm pielāgots dokuments, kas nosaka Pircēja un www.whiteberry.lv (turpmāk ‘Pārdevējs’) tiesības un pienākumus, kārtību. preču iegādei, preču piegādei un preču atgriešanai, kā arī citiem noteikumiem, kas saistīti ar interneta veikala www.whiteberry.lv darbību.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos noteikumus, iepriekš par to neinformējot pircēju. Mainītie noteikumi attiecas uz jauniem pircējiem, kuri iegādājas preces pa e-pastu. veikals www.whiteberry.lv pēc noteikumu maiņas.Pircēju personas dati


Pārdevējs nodrošina Pircēja personiskās informācijas (adreses, tālruņa numura, vārda, uzvārda utt.) Neizpaušanu trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personiska informācija par Pircēju ir jāsniedz Pārdevēja partneriem, lai nodrošināt Pārdevēja sniegtā pakalpojuma kvalitatīvu sniegumu.

Pārdevējs var izmantot personisko informāciju par Pircēju mārketinga nolūkos ar Pircēja piekrišanu (abonēšana ziņu piegādei pa e-pastu, tālruni utt.).

Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa personīgā informācija tiktu izmantota mārketinga nolūkos, ir tiesības pa e-pastu sazināties ar administrāciju. pastu whiteberrylv@gmail.com un nosūtiet rakstisku apstiprinājumu par savu vēlmi neizmantot Pircēja personas datus mārketinga vajadzībām.

Pircēja pienākums ir sniegt visu personisko informāciju, kas nepieciešama, lai Pārdevējs kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu.Pārdošanas līguma slēgšana


No brīža, kad Pircējs apstiprināja savu pasūtījumu pa e-pastu. veikalā www.whiteberry.lv, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir noslēdzis pārdošanas līgumu.

Kopš brīža, kad Pārdevējs ir apstiprinājis klienta pasūtījumu un sācis to izpildīt, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs piekrīt noslēgt pārdošanas līgumu.

Ne Pircējam, ne Pārdevējam nav pienākuma rakstiski vai pa tālruni atsevišķi informēt ieinteresētās personas par pirkuma līgumu.Pircēja tiesības


Pircējam ir tiesības iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces šajos noteikumos paredzētajā veidā.Pircēja pienākumi


Ja Pircēja personas dati (tālruņa numurs, adrese utt.) Mainās, Pircējs apņemas nākamā pasūtījuma laikā nekavējoties informēt Pārdevēju par datiem.

Pērkot preces, Pircējs apņemas pieņemt preces, kas piegādātas uz Pircēja adresi.Pārdevēja tiesības


Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja darbību www.whiteberry.lv sistēmā, ja Pircējs kaitē e-pasta stabilitātei un drošībai i-veikalā.

Nelabvēlīgu apstākļu gadījumā Pārdevējam ir tiesības uz laiku apturēt e-pasta darbību i-veikalā, nepaziņojot par to Pircējam.

Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas priekšapmaksu, bet nesamaksā par precēm 1 darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja rodas problēmas saistībā ar preču piegādi un nav iespējams sazināties ar Pircēju pa viņa norādītajiem kontaktiem.Pārdevēja pienākumi


Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot www.whiteberry.lv sniegtos pakalpojumus.

Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz personas datu konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad šie dati ir jānodod trešajām personām Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces saskaņā ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu.